فوریه 4, 2016

ابسه دندان

ابسه دندان آبسه دندان، جوش یا حفره چرکی می باشد که در داخل یا اطراف ریشه دندان تشکیل می شودابسه معمولا به دنبال پوسیدگی دندان ایجاد […]