مارس 16, 2016

کشیدن دندان

کشیدن دندان وقتی شما دندانی دارید که باید کشیده شود، دندانپزشک نخست ناحیه را کاملاً بی‌حس می‌نماید تا شما احساس ناراحتی ننمائید. پس از کشیدن دندان، […]