آوریل 30, 2016

معیارهای انتخاب مسواک

معیارهای انتخاب مسواک مسواک زدن نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان شما دارد نخستین قدم شما انتخاب یک مسواک مناسب است. در فروشگاه‌ها و […]
آوریل 17, 2016

پیوره

دندانها مستقیماً به استخوان نچسبیده اند اما بوسیله ی الیافی به نام پریودونتال لیگامنت و یا الیاف نگهدارنده دندان به استخوان وصل می باشند. به مجموعه […]